Consulta UNITATS Demo

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts vinculats als continguts de les unitats que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula. A més, disposes de diversos recursos per antendre la diversitat a la teva aula així com funcions de comunicació i seguiment dels alumnes.

Primària

Consulta demos d'unitats dels llibres del projecte Construïm per a Primària.

ESO

Consulta demos de les àrees del projecte per a l'ESO a la Plataforma Demo de Construïm Digital.