Condicions de compra

La botiga digital de construim.cruilla.cat (d’ara endavant, la Botiga) està gestionada per COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U. (d’ara endavant, CESMA), amb domicili a c. Impresores, nº 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España i CIF A-28388510, inscrita al Registro Mercantil de Madrid Tom 3725, Folio 1, Foli M-62112, Inscripció 1a, com a comercialitzadora en exclusiva dels productes i serveis d’Editorial Cruïlla (d’ara endavant, Cruïlla).

  • Contacte amb el Servei d'atenció al client: mitjançant aquest formulari
  • Contacte amb el Delegat de protecció de dades: formulari

Característiques del producte; activació de la llicència i registre

La Botiga és un lloc web a través del qual els usuaris poden adquirir llicències d’ús de Construïm Digital, un producte de Cruïlla que permet accedir als continguts digitals de la proposta editorial de Cruïlla i, a més, ofereix als alumnes i els professors un espai de treball personal, la possibilitat de configurar un entorn de treball comú i un seguit de recursos i funcionalitats complementàries.

El producte adquirit a través de la Botiga és únicament i exclusiva una llicència d’ús de Construïm Digital per a fins personals; per disfrutar de l’ús de la llicència és requisit previ i indispensable l’activació de la mateixa i el registre de l’usuari a Construïm Digital, acceptant les Condicions d'Ús i la Política de Privadesa establertes per Cruïlla, les quals s’entén que estan incorporades en aquestes Condicions de Compra per via de referència, formant part integrant i inseparable de les mateixes. És responsabilitat de l’usuari consultar aquests textos legals abans de fer la compra.

Realització de comandes; inexistència del dret de desistiment
Les comandes només es podran fer a través del formulari habilitat a la Botiga per a aquesta finalitat, acceptant aquestes Condicions de Compra i la nostra Política de Privadesa .

D’acord amb la normativa vigent en matèria de drets dels consumidors i usuaris en el subministrament de continguts digitals o dels que són objecte de la Botiga no existeix dret de desistiment. En conseqüència, totes les compres es consideraran, una vegada fet el pagament, fetes en ferm i sense dret a devolució

Preu i pagament
El preu de venda de les llicències serà el que es trobi publicat a la Botiga en el moment que el Client efectuï la compra. CESMA es reserva el dret de modificar-lo en qualsevol moment. Excepte si s’indica de manera expressa, els preus publicats a la Botiga s’entenen amb l’IVA inclòs.

Es podrà fer el pagament únicament amb targetes de crèdit o de dèbit VISA, Eurocard i Mastercard emeses per entitats financeres espanyoles i activades per a fer compres per internet. CESMA es reserva el dret d’establir els mecanismes oportuns a fi de comprovar el compliment d’aquestes condicions.

Una vegada fet el pagament mitjançant el procediment que l’entitat financera estableixi, aquesta li ho comunicarà a CESMA per a que es pugui completar la comanda. En cas contrari, la comanda serà cancel·lada.

En realitzar el pagament, la passarel·la oferirà al comprador la possibilitat d’imprimir-se un justificant de la compra realitzada.

La passarel·la de pagament està fora del control de CESMA; és responsabilitat de l’entitat bancària gestora de la mateixa i de l’emissora de la targeta qualsevol incidència relacionada amb la passarel·la de pagament que pugui sorgir.

Lliurament
El lliurament de les llicències es farà per part de CESMA mitjançant l’adreça electrònica indicada en la comanda.

El nostre compromís és intentar entregar els productes de forma immediata, un cop registrada la comanda i acceptat el pagament. Si passat un termini de temps raonable no has rebut la documentació oportuna a l’adreça de correu electrònic que has indicat, posa’t en contacte amb el servi d’atenció al client a través de l'adreça electrònica i el telèfon indicats més amunt en aquest document.

Llei i fur
Aquestes Condicions de Compra estan sotmeses a la legislació del domicili de CESMA.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, s'entendrà que CESMA i l'usuari s'han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de CESMA, excepte que la normativa legal aplicable en la matèria disposi imperativament la submissió a un fur diferent.

(Darrera actualització: 24 de maig de 2018)