• Pack digital

    Totes les àrees curriculars d'ESO en versió digital per a centres amb model 1x1

Duu a terme una acció coordinada a totes les àrees de Secundària amb el nou Pack Digital per a l'ESO del projecte Construïm

Pack digital d'àrees per a l'eso

Digitalitzar-se per educar

El 90% dels centres utilitzen materials digitals a l’ESO. La digitalització, però, només té sentit si està acompanyada d’un ensenyament eficaç que promogui el pensament reflexiu, autònom i crític, que augmenti la motivació dels alumnes, que faciliti la introducció de noves dinàmiques d’aprenentatge i que ajudi a atendre la diversitat.

Aquesta és la base de Construïm Digital, l'entorn virtual d'aprenentatge del projecte Construïm, que prioritza les necessitats educatives per davant de les tecnològiques amb el resultat d'un entorn adaptable i personalitzable per cada mestre, departament o centre i amb continguts i funcionalitats clares, ordenades i d'ús intuitiu

Una acció educativa personalitzada i coordinada

Gràcies a una estructura de treball comuna i una metodologia coherent en totes les àrees, és possible dur a terme un treball coordinat o bé abordar propostes transversals des de diferents àrees i cursos en centres avesats a treballar només amb materials digitals a totes les àrees o a una part.

A més, tot i basar-se en una mateixa estructura de treball, Construïm Digital et proporciona les opcions de personalització de continguts i tasques que et permeten ajustar el sistema de treball a l’estil pedagògic del centre. 

 

 

Claus del projecte digital

ACCÉS I COMPATIBILITAT

Com a professor et farem arribar la teva llicència amb els teus recursos didàtics si ets usuari de llibres en paper o bé per correu electrònic. Les llicències de cadascun dels llibres les podràs activar fàcilment via web o bé a la teva plataforma.

Com a alumne podràs activar les teves llicències via web o a la plataforma del centre. Si l'alumne és usuari d'algun llibre de Construïm en format paper, aquest disposa d'una llicència digital integrada. Es poden adquirir llicències exclusivament per al material digital a la botiga d'aquest web.

Construïm Digital és compatible amb les plataformes principals que s'utilitzen en els centres educatius.