DEMOS PRIMÀRIA

ENTRA A LA PLATAFORMA DEMO!

Accedeix a la plataforma demo de Construïm Digital i registra't per veure unitats del projecte Construïm.

Dins la plataforma demo podràs...

• Obtenir una experiència real d’ús en els rols de mestre i d’alumne
• Accedir als cursos, visualitzar les unitats didàctiques i el contingut digital
• Provar les funcions de personalització, gestió de grups i interacció mitjançant usuaris alumnes demo...