• Primària

    Les matemàtiques amb un enfocament comprensiu i funcional, contextualitzat en l'entorn

    Imatge Construïm Primària Matemàtiques

CONSTRUÏM, EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CRUÏLLA

Construïm és un projecte educatiu que respon a les inquietuds de la comunitat educativa i incorpora la seva empremta. Amb un enfocament competencial en tota l'etapa, basat en els documents de desplegament de les competències baiques de la Generalitat de Catalunya

MATEMÀTIQUES

Construïm treballa les matemàtiques amb un enfocament comprensiu i funcional, contextualitzat en l'entorn.

9 unitats didàctiques a tots els llibres
Equilibri entre el ranomanent matemàtic i la sistematització de les operacions bàsiques
Matemàtiques comprensives i amb propostes manipulatives
L'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r Primària

El llibre de l'alumne té format trimestral.

Inclou materials per al treball manipulatiu (àbac).

Tres tallers de resolució de problemes per unitat.

Pràctica del càlcul mental i de la confecció de sèries i patrons.

Seqüenciació en espiral combinant nous coneixements amb la consolidació dels previs.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

2n Primària

El llibre de l'alumne té format trimestral. Inclou materials per al treball manipulatiu (taula numèrica i llibre de miralls) .

Tres tallers de resolució de problemes per unitat.

Pràctica del càlcul mental i de la confecció de sèries i patrons.

Seqüenciació en espiral combinant nous coneixements amb la consolidació dels previs.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

1r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats de matemàtiques per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres quaderns, un per trimestre.

(De venda per separat)

2n Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats de matemàtiques per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres quaderns, un per trimestre.

(De venda per separat)

3r Primària

Tallers trimestrals de matemàtiques manipulatives.

Taller de resolució de problemes i pràctica d’estratègies de càlcul mental.

Dictats de nombres i operacions.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

A l'entorn digital, activitats per practicar el càlcul mental i la resolució de problemes amb jocs.

4t Primària

Tallers trimestrals de matemàtiques manipulatives.

Taller de resolució de problemes i pràctica d’estratègies de càlcul mental.

Dictats de nombres i operacions.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

A l'entorn digital, activitats per practicar el càlcul mental i la resolució de problemes amb jocs.

3r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

4t Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

5è Primària

Tallers trimestrals de matemàtiques manipulatives.

Taller de resolució de problemes i pràctica d’estratègies de càlcul mental.

Dictats de nombres i operacions.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

A l'entorn digital, activitats per practicar el càlcul mental i la resolució de problemes amb jocs.

6è Primària

Tallers trimestrals de matemàtiques manipulatives.

Taller de resolució de problemes i pràctica d’estratègies de càlcul mental.

Dictats de nombres i operacions.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

A l'entorn digital, activitats per practicar el càlcul mental i la resolució de problemes amb jocs.

5è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

6è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)