• SECUNDÀRIA

    Les claus del projecte Àgora de Religió Catòlica

El projecte Àgora porta la religió a la plaça pública per a construir un coneixement a partir del diàleg amb la realitat dels alumnes

 

RELIGIÓ CATÒLICA

 

L'àgora era la plaça pública de les ciutats gregues: constituïa un punt de trobada on els ciutadans es reunien per discutir els assumptes que els preocupaven. El Projecte Àgora de Cruïlla porta la religió a la plaça pública per construir un coneixement que sempre es troba en diàleg amb els interessos vitals dels alumnes i els reptes de la cultura en què ens trobem immersos.

L'ensenyament religiós no es construeix d’esquenes a la realitat, sinó en un diàleg permanent amb aquesta. El projecte Àgora per a secundària ofereix un punt de trobada entre la Bíblia i l'actualitat en el qual el diàleg fe-cultura esdevé el protagonista principal del projecte per mitjà de la paraula i el debat.

El diàleg fe-cultura constitueix l'essència de la metodologia d'Àgora: vincula l'actualitat amb el contingut religiós i facilita un aprenentatge significatiu que ajuda els teus alumnes en la seva recerca d'identitat i ètica personal, afirmació de valors universals, consciència crítica i vivència espiritual.

El projecte Àgora facilita un aprenentatge competencial útil per a la vida dels alumnes, contribuint així a la seva formació integral i social.

Mitjançant una doble mirada «a l'exterior» i «a l'interior», aquesta metodologia permet a l'alumne reconèixer i interpretar de forma crítica i coherent la realitat social que el rodeja i el món interior que l'habita.

Es tracta d’una proposta que manté un equilibri perfecte entre els continguts curriculars i l'enfocament lúdic i dinàmic.

Actual. Adaptat a la realitat dels alumnes, amb propostes plenament recognoscibles per ells: personatges, cantants, pel·lícules,etc.

Motivador. Fomenta la participació i el diàleg en cadascuna de les seccions amb temàtiques atractives per als alumnes. El plantejament gràfic, clar i senzill, n'afavoreix la metodologia.

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

U1. Viure la creació
U2. Elecció
U3. Aliança
U4. Reis i profetes
U5. En l’origen del cristianisme. Jesús
U6. Jesús, salvació i felicitat
U7. Pentecosta, neix l’Església
U8. Una comunitat anomenada Església
U9. Celebrar la vida

Annex

2n ESO

U1. Qui som?
U2. Oberts a Déu
U3. Déu es dóna a conèixer
U4. La fe d’un poble
U5. Com nosaltres
U6. Un Déu que és relació
U7. Els orígens del cristianisme
U8. Aneu per tot el món
U9. Protagonistes en l’imperi

Annex 

3r ESO

U1. En busca de la felicitat
U2. No tot és felicitat
U3. Triar bé, triar el bé
U4. El cristià cerca fer el bé
U5. Ser deixeble de
U6. Pertànyer al grup de Jesús
U7. Les arrels d’una Europa cristiana
U8. La cristiandat en l’edat mitjana
U9. Testimonis de la felicitat

Annex

4t ESO

U1. La religió
U2. Les religions
U3. Déu es manifesta. El cristianisme
U4. Jesús, el Messies
U5. Jesús, una vida plena
U6. Jesús, crida a la comunitat
U7. La comunitat dels cristians avui
U8. El regal de l’amor
U9. La civilització de l’amor

Annex