SAVIA
21.56 €

CRD Alumne. Lengua castellana. 1 Primaria. Construïm

Etapa: Primària
Curs: 1r Primària
Formato: Digital Alumne
ISBN: 9788466135849
Enquadernació: Digital en línia
Tipus de Material: Llibres de text
Matèria: Lengua castellana
Idioma: Castellà
A partir de 6 anys
Índex
PRIMER TRIMESTRE Unidad 1 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... LA BIBLIOTECA? La biblioteca y los cuentos. Los días de la semana. Palabras con Ñ. Poema. Unidad 2 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... IDEAS PARA ALEGRAR A LA GENTE? Los sentimientos. El nombre. Palabras con CH. Canción. Unidad 3 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... MATERIALES PARA CONSTRUIR UNA CASA? Las casas. Los diminutivos. Singular y plural. Palabras con ZA, CE, CI, ZO, ZU. Postales. SEGUNDO TRIMESTRE Unidad 4 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... UN TESORO ESCONDIDO? Los piratas. Los números. Masculino y femenino. Las mayúsculas. Unidad 5 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... LA ESTRELLA MÁS CERCANA? El Sol y las estrellas. Los meses del año. El artículo. Palabras con R y RR. Texto expositivo y cómic. Unidad 6 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... UN POLLITO ANTES DE NACER? Los animales de granja. Familias de animales. El verbo. Palabras con C y QU. Texto instructivo. TERCER TRIMESTRE Unidad 7 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... UN LIBRO DE POCIONES? Las brujas y las pociones. Palabras derivadas. Concordancia sujeto-predicado. Palabras con G y GU. Texto instructivo. Adivinanzas. Unidad 8 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... UNA SETA? Las setas. Los aumentativos. El verbo: pasado, presente y futuro. Palabras con G y J. Texto expositivo y cómic. Unidad 9 ¿DÓNDE ENCONTRARÍAS... LA LINTERNA QUE ILUMINA LA LUNA? La Luna y la noche. Pareados. La terminación –ABA. La letra Y. Texto instructivo
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famílies els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.

Les claus del projecte són:

PROJECTE GLOBAL
Seqüencia els continguts de tots els cursos de l’etapa d’Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.

COMPETÈNCIES
Orienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.

INNOVACIÓ
Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i l’èxit educatiu.

PROXIMITAT
Ofereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web.

COMPROMÍS
S’implica decididament amb l’escola i les famílies en el compromís d’educar els ciutadans del futur.