SAVIA
21.56 €

CRD Alumne. Matemàtiques. 3 Primària. Construïm

Etapa: Primària
Curs: 3r Primària
Formato: Digital Alumne
ISBN: 9788466136716
Enquadernació: Digital en línia
Tipus de Material: Llibres de text
Matèria: Matemàtiques
Idioma: Català
A partir de 8 anys
Índex
Unitat 1 ELS NOMBRES ENS ENVOLTEN El sistema de numeració Unitat 2 SUMEM La suma. Taules i gràfics Unitat 3 RESTEM La resta. El sistema monetari. Fem pressupostos Projecte trimestral 1 FEM SUDOKUS Unitat 4 ELS POLIEDRES Els cossos geomètrics. Plànols i coordenades Unitat 5 MULTIPLIQUEM La multiplicació. Les taules de multiplicar Unitat 6 DISTÀNCIES La longitud. Estadística Projecte trimestral 2 PREPAREM PESOS PER A UNES BALANCES Unitat 7 DIVIDIM La divisió. Rellotges i calendaris Unitat 8 ELS POLÍGONS Característiques i tipus de polígons. Perímetre i superfície Unitat 9 EL PES I LA CAPACITAT Mesures de pes i capacitat. Transformacions en el pla Projecte trimestral 3 FEM UN TANGRAM Programació
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famílies els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.

Les claus del projecte són:

PROJECTE GLOBAL
Seqüencia els continguts de tots els cursos de l’etapa d’Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.

COMPETÈNCIES
Orienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.

INNOVACIÓ
Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i l’èxit educatiu.

PROXIMITAT
Ofereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web.

COMPROMÍS
S’implica decididament amb l’escola i les famílies en el compromís d’educar els ciutadans del futur.