SAVIA
21.56 €

CRD Alumne. Coneixement del medi. 3 Primària. Construïm

Etapa: Primària
Curs: 3r Primària
Formato: Digital Alumne
ISBN: 9788466136723
Enquadernació: Digital en línia
Tipus de Material: Llibres de text
Matèria: Coneixement del medi
Idioma: Català
A partir de 8 anys
Índex
Unitat 1 EL NOSTRE COS
Les funcions vitals. Els sentits. L’aparell locomotor

Unitat 2 EL LLOC ON VIVIM
Localitats i barris. El municipi i l’ajuntament

Unitat 3 LA MATÈRIA I ELS MATERIALS
Propietats i estats de la matèria. Propietats i usos dels materials

Projecte trimestral 1
FEM UN CÒMIC

Unitat 4 LA TERRA
La Terra per fora. La Terra per dins

Unitat 5 EL MÓN DELS
Les funcions vitals en els animals. La classificació dels animals

Unitat 6 LA FEINA Població i treball. Tipus, recerca, horari i canvis

Projecte trimestral 2
OBSERVEM EL TEMPS QUE FA

Unitat 7 COM VIUEN LES PLANTES
Les funcions vitals en les plantes

Unitat 8 LA COMPRA
El comerç i el consum

Unitat 9 PER QUÈ ES MOUEN LES COSES?
Moviment i forces. Forces invisibles. Màquines simples i complexes

Projecte trimestral 3
FEM UNA EXPOSICIÓ 

Programació
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famílies els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.

Les claus del projecte són:

PROJECTE GLOBAL
Seqüencia els continguts de tots els cursos de l’etapa d’Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.

COMPETÈNCIES
Orienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.

INNOVACIÓ
Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i l’èxit educatiu.

PROXIMITAT
Ofereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web.

COMPROMÍS
S’implica decididament amb l’escola i les famílies en el compromís d’educar els ciutadans del futur.