SAVIA
21.56 €

CRD Alumne. Llengua catalana. 5 Primària. Construïm

Etapa: Primària
Curs: 5è Primària
Formato: Digital Alumne
ISBN: 9788466136778
Enquadernació: Digital en línia
Tipus de Material: Llibres de text
Matèria: Llengua catalana
Idioma: Català
A partir de 10 anys
Índex
Unitat 1 Què en penses de...?
LA TEVA ESCOLA
El text instructiu. El gènere. La síl•laba tònica. El diccionari

Unitat 2 Què en penses de...?
EL PODER DE LES PARAULES
La narració. El nombre. L’accentuació. Les frases fetes

Unitat 3 Què en penses de...?
EL RESPECTE A LA NATURA
Els determinants. Els apunts. La polisèmia. Paraules amb hac

Projecte trimestral 1
CONSELL DE CLASSE

Unitat 4 Què en penses de...?
LA HISTÒRIA
El text argumentatiu. L’adjectiu. La vocal neutra i la O àtona. Sinònims i antònims

Unitat 5 Què en penses de...?
LA POESIA
La poesia. Els complements del nom. La essa sorda i la essa sonora. Famílies de paraules

Unitat 6 Què en penses de...?
LES CULTURES DEL MÓN
El reportatge. Els pronoms personals forts. Paraules amb B i V. Prefixos i sufixos

Projecte trimestral 2
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Unitat 7 Què en penses de...?
PARLAR DELS SENTIMENTS
El diàleg. El verb: el mode indicatiu. Paraules amb L·L. Precisió en el llenguatge

Unitat 8 Què en penses de...?
LES CATÀSTROFES NATURALS
La notícia. El verb imperatiu, infinitiu, gerundi i participi. Paraules amb X, G i J. Homòfons

Unitat 9 Què en penses de...?
LES VACANCES
L’entrevista. Els adverbis. L’escriptura dels pronoms febles. Préstecs lingüístics.

Projecte trimestral 3
LA TELEVISIÓ

Programació
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famílies els reptes de l’educació davant les noves situacions socials. Les claus del projecte són: PROJECTE GLOBAL Seqüencia els continguts de tots els cursos de l’etapa d’Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat. COMPETÈNCIES Orienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INNOVACIÓ Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i l’èxit educatiu. PROXIMITAT Ofereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web. COMPROMÍS S’implica decididament amb l’escola i les famílies en el compromís d’educar els ciutadans del futur.